February 20, 2019 Headai

Asiakastarina: 3AMK

Asiakastarina: 3AMK

3AMK käyttää Headain tekoälyrajapintaa tulevan koulutustarjonnan työelämätarpeesta nousevaan optimointiin.

Headai on meille avainkumppani, joka navigoi kanssamme kohti tulevaisuutta.

–Anu Moisio, prosessijohtaja, 3AMK

181 opintokokonaisuutta ja 10749 kurssisisältöä optimoitu n. 10 000 suomalaisessa työmarkkinassa etsityn taidon suhteen.

3AMK:n toimijoiden opetussuunnitelmista mallinnetun osaamiskartan avulla voidaan hahmottaa toimijoiden erityisiä osaamisklustereita ja mahdollisia päällekkäisyyksiä.

3AMK: Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian ammattikorkeakoulujen muodostama liittouma

Toimiala: korkeakouluopetus

Opiskelijamäärä: 34 000

Miten tuottaa koulutuksella se osaaminen, jota työelämä tarvitsee?

Koulutuksen tuottajien haasteena on pysyä tarjonnassaan ajan hermolla. Asiaa ei helpota, että työn murros kiihtyy koko ajan. Headai tarjoaa tekoälyn, jolla koulutuksen tuottaja voi seurata työmarkkinoiden muuttuvaa osaamisten kysyntää ja verrata sitä koulutuksensa tuottamaan osaamisten tarjontaan. Ollaan siis paljon puhutun “kohtaato-ongelman” ytimessä. Palvelu löytyy osoitteesta microcompetencies.com, jossa siihen pääsee tutustumaan kirjautumalla käyttäjäksi. Asiakkaamme pääsevät premium-käyttäjinä liittämään rajapintamme (API) avulla tekoälytoiminteet helposti omaan järjestelmäänsä ja suunnittelemaan haluamansa käyttökokemuksen.

Miten se sitten tapahtuu – osaamisten kysynnän ja tarjonnan vertailu? 3AMK:in tapauksessa luettiin tekoälyn avulla pääkaupunkiseudun työpaikkailmoituksia ja “puristettiin” niistä ilmenevä osaamisten kysyntä. Samaan tapaan luettiin 3AMK:in opetussuunnitelmat ja selvitettiin niiden tuottamat osaamiset. Näistä tekoälyn avulla laskettujen osaamiskarttojen avulla päästiin vertaamaan, miten kysyntä ja tarjonta kohtaavat ja miten toimijoiden 1, 2 ja 3 tarjonnat poikkeavat toisistaan. Lisäksi nähtiin, onko niissä päällekkäisyyksiä.

Headain antaumuksellinen ja uupumaton palveluasenne on ollut mahtavaa. Yrityksen teknologinen huippuosaaminen on luonut luottamuksen siihen, että meidän kannattaa ottaa yhdessä hyppy tuntemattomaan ja uskoa siihen, että tehty työ kantaa pitkälle.

–Anu Moisio, prosessijohtaja, 3AMK

3AMK:n toimijoiden opetussuunnitelmista mallinnetun osaamiskartan avulla voidaan hahmottaa toimijoiden erityisiä osaamisklustereita ja mahdollisia päällekkäisyyksiä.

Headain ja 3AMK:n yhteistyö mahdollistaa ketterämmän koulutuksen suunnittelun

Molemmat osapuolet ovat olleet tyytyväisiä yhteistyön sujumiseen. 3AMK:n prosesijohtaja Anu Moisio kertoo, miten Headain ratkaisu edistää 3AMK:n stategista suunnittelua:

Yhteistyö Headain kanssa lähti liikkeelle 3AMK-liittouman suurimmasta haasteesta — mihin maailmaan olemme kouluttamassa omia opiskelijoitamme. Uutta työtä syntyy olemassa olevien koulutusalojen ja toimialojen leikkauskohtiin, joten meidän pitää pystyä ketterästi tarjoamaan uudenlaista koulutusta sekä tutkintokoulutukseen että jatkuvan oppimisen palveluihin. Työn muutos on hurjaa ja yksilön on kehitettävä osaamistaan läpi työuran. Headai on meille avainkumppani, joka navigoi kanssamme kohti tulevaisuutta. Headain antaumuksellinen ja uupumaton palveluasenne on ollut mahtavaa. Yrityksen teknologinen huippuosaaminen on luonut luottamuksen siihen, että meidän kannattaa ottaa yhdessä hyppy tuntemattomaan ja uskoa siihen, että tehty työ kantaa pitkälle. Ja ennen kaikkea, headailaisten kanssa on ollut koko ajan tosi hauskaa. Työtä on tehty pilke silmässä mutta samalla tosissaan.

3AMK:n toimijoiden opetussuunnitelmista mallinnetun osaamiskartan avulla voidaan hahmottaa toimijoiden erityisiä osaamisklustereita ja mahdollisia päällekkäisyyksiä.

Haaga-Helian sivuilla kiteytetään 3AMKin ja Headain yhteinen tekeminen ja otetaan katse kohti tulevaa:

3AMK:n yhteistyö tekoäly-yritys Headain kanssa parantaa suomalaisen korkeakoulutuksen reagointikykyä. Tekoälyn tuottaman datan avulla ennakoimme tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita. Hyödynnämme tekoälyä tarjotaksemme valtakunnallisia ratkaisuja tutkinto-, muunto- ja täydennyskoulutusten kehittämiseen.

3AMK:n toimijoiden opetussuunnitelmista mallinnetun osaamiskartan avulla voidaan hahmottaa toimijoiden erityisiä osaamisklustereita ja mahdollisia päällekkäisyyksiä.
3AMK:n toimijoiden opetussuunnitelmista mallinnetun osaamiskartan avulla voidaan hahmottaa toimijoiden erityisiä osaamisklustereita ja mahdollisia päällekkäisyyksiä.

Lue lisää Headaista sosiaalisessa mediassa:

3AMK:n toimijoiden opetussuunnitelmista mallinnetun osaamiskartan avulla voidaan hahmottaa toimijoiden erityisiä osaamisklustereita ja mahdollisia päällekkäisyyksiä.
3AMK:n toimijoiden opetussuunnitelmista mallinnetun osaamiskartan avulla voidaan hahmottaa toimijoiden erityisiä osaamisklustereita ja mahdollisia päällekkäisyyksiä.
3AMK:n toimijoiden opetussuunnitelmista mallinnetun osaamiskartan avulla voidaan hahmottaa toimijoiden erityisiä osaamisklustereita ja mahdollisia päällekkäisyyksiä.
3AMK:n toimijoiden opetussuunnitelmista mallinnetun osaamiskartan avulla voidaan hahmottaa toimijoiden erityisiä osaamisklustereita ja mahdollisia päällekkäisyyksiä.